close menu

Camera-inspectie

Home / Camera-inspectie / Put opsporen

Put opsporen zonder te graven?

Stijgt het water tot aan de rand en trekt het dan maar langzaam weg als u het toilet doorspoelt? Dan kan dat het signaal zijn dat uw septische put moet geledigd worden. Maar waar zat hij ook alweer? En is er ├╝berhaupt wel een? Schakel Ontstoppingsdienst IG in om uw regenput of septische put op te sporen.

Waarom moet u de locatie van een put weten?

Meer en meer mensen kiezen vandaag de dag ook bewust voor de installatie van een regenput. In sommige gevallen is het zelfs verplicht een regenput te installeren. Misschien hebt u er wel al een zonder dat u ervan weet. Of is de locatie waar u van plan was de put te installeren al ingenomen door een verdoken septische put. Zeker bij oude woningen kan doorheen de jaren verwarring zijn ontstaan over waar welke putten en leidingen zich bevinden. De locatie van een put opsporen is belangrijk voor:

  • Bouwwerken: Wilt u bijvoorbeeld een veranda bouwen? Dan is het noodzakelijk u ervan te vergewissen dat er geen verdoken put ligt waar de fundering hoort te komen. Ook de detectie van riolen en andere leidingen is dan noodzakelijk.
  • Herstelling bij breuk of verzakking: Hebt u te maken met een breuk, lek of verzakking? Dan kan het probleem zich ook in de regenput of septische put zelf bevinden.
  • Onderhoud: Elke put heeft regelmatig een onderhoudsbeurt nodig. Uiteraard is het daarvoor noodzakelijk te weten waar hij ligt.

Contacteer ons voor meer informatie over het onderhoudscontract van Ontstoppingsdienst IG.

Beter voorkomen dan genezen

De werkwijze om een put op te sporen is gelijk aan die van riooldetectie. We gaan met een zender gemonteerd op een camera of ontstoppingsspiraal in de leidingen. Bovengronds hebben we een ontvanger waardoor we perfect weten waar de zender zich bevindt. Stuiten we met de camera op een put? Dan kunnen we door de perfecte beeldkwaliteit van onze apparatuur al meteen de staat van de put inschatten.

Het is sterk aangewezen de resultaten van onze werkzaamheden goed aan te duiden op het plan van uw woning of bedrijf. Ga daarvoor zeker te rade bij een architect. Wij raden ook aan de put te voorzien van een deksel. Zo is hij goed bereikbaar bij eventuele problemen in de toekomst.