close menu

Camera-inspectie

Home / Camera-inspectie / Riooldetectie

Met riooldetectie uw riolering in kaart brengen

Een verstopping in uw riool oplossen is geen gemakkelijke klus en zeker niet als u niet precies weet waar de verstopping zich precies bevindt. Dit wordt een onmogelijke opdracht als u niet weet hoe de riolering in elkaar zit. Zelfs voor een professionele ontstoppingsdienst. Gelukkig kunnen wij met behulp van geavanceerde apparatuur voor riooldetectie uw riolering opsporen.

Waarom is riooldetectie belangrijk?

Weten hoe het rioleringsstelsel is opgebouwd kan van essentieel belang zijn. In deze gevallen is het noodzakelijk de riolering op te sporen:

 • Ontstoppingswerken:
  • Voordat we kunnen starten is het noodzakelijk dat we de structuur van het rioleringsstelsel kennen. Onder andere op basis daarvan wordt de beslissing gemaakt welk materiaal we zullen gebruiken.
 • Vernieuwing van de riolering of verbouwingswerken:
  • Bij oudere rioleringen ontbreken vaak aantekeningen die de locatie van het rioolstelsel aangeven of zijn de plannen niet nauwkeurig genoeg. Als u verbouwingswerken uitvoert is een gedetailleerd beeld van de riolering essentieel om ongewenste verrassingen tijdens of na de werken te vermijden.
 • Verzakking of breuk vaststellen:
  • Met riooldetectie bepalen we de plaats van het probleem zonder te moeten graven. Ook bij steeds terugkerende problemen is de precieze ligging van het riool opsporen noodzakelijk, als die niet gekend is.
 • Geurhinder:
  • We gaan geurhinder overigens ook te lijf met reukdetectie.

Hoe gaan we te werk?

Met behulp van een zender en ontvanger wordt heel nauwkeurig de ligging van de riolering bepaald zonder enig breekwerk. Met deze methode zijn er dus geen reparatiewerkzaamheden nodig. De zender kan worden geplaatst op een camera, waardoor we meteen over beeldmateriaal voor de rioolreiniging beschikken, of op een ontstoppingsspiraal. Met deze hoogstaande apparatuur voor riooldetectie kunnen we niet alleen de locatie van de riolering opsporen, maar ook de diepte en de richting.

Wij voorzien ook de nodige documentatie aan de hand van een deskundig verslag en, indien van toepassing, camerabeelden. Dit kan dienen als bewijs in verzekeringskwesties over bijvoorbeeld wateroverlast.